fbpx

Media Category: A Needs Fixing

40M Ukuba Nobudlelwana Beqiniso (Having a Real Relationship with God)

With a straightforward examination of vital Bible passages, this enlightening study focuses on where we stand with God, how our sin keeps us from knowing Him, and how Christ bridged the chasm between humans and their Lord

Read more

Intethelelo: Inqoba Amandla Osekwedlule (Forgiveness: Breaking the Power of the Past)

As they uncover biblical answers to the difficult questions of forgiveness, readers will discover how choosing forgiveness can free them from a painful past and propel them toward being all God intends them to be.

Read more

Zechariah ESV PUP – “They Shall Be My People, and I Will Be Their God”

Zechariah ESV PUP – “They Shall Be My People, and I Will Be Their God”

Read more

When the Hurt Runs Deep

Writing from insights she has gained, not only through her own valleys of deep hurt but also from years of study and counseling others through their pain, Kay Arthur points the way toward genuine healing.

Read more

When Bad Things Happen

When Bad Things Happen – God Is Big Enough to Handle Your Questions. . .and Strong Enough to Deliver You from Pain and Doubt – by Kay Arthur

Read more

40M What does the Bible Say About Sex?

Approaching sensitive issues with truth straight from the Bible, this study helps readers better understand God’s original intent for sex as well as the boundaries He designed to protect this priceless gift.

Read more

40M Die Wese van Effektiewe Gebed

Vind die sleutel tot ‘n effektiewe gebedslewe in hierdie boeiende studie wat God se vereistes en sy beloftes aan jou ten opsigte van gebed insluit. Deur middel van ‘n deurgrondige studie van die Onse Vader-gebed, asook ander gebede in die Bybel, ontdek jy God se model van kommunikasie.

Read more

40M Wend Jou Hart Tot God

Hier sal jy opnuut ontdek waarom “salig” of “geseënd” beteken om in die volheid en vergnoegdheid van God te wandel, ongeag jou omstandighede.

Read more

40M Wees jou Roeping as Leier Waardig

God roep al sy kinders tot posisies van leierskap en invloed in ons gesinne, gemeenskappe, gemeentes en ook die wêreld. Maar ware leierskap behels veel meer as om bloot die persoon op die voorgrond te wees; dit verg ’n navolgenswaardig lewe.

Read more

40M Wat Se die Bybel oor Seks?

Hierdie aspek van ons lewens is vir die Skepper van die heelal belangrik. Getroud of ongetroud, jy moet weet wat God omtrent seks sê. Terwyl jy leer wat God se oorspronklike plan vir seks behels, sal jy waardevolle riglyne vir daaglikse keuses ontdek.

Read more